Praktisk skatteinnfordringskurs - Ringsaker 28. og 29.11.2017

<-- Tilbake

Meld på

Starttidspunkt: 28.11.2017 10:00
Slutt: 29.11.2017 15:45
Sted: Scandic Hotel Ringsaker
Om kurset:

Det er igjen tid for innbydelse til det årlige skatteinnfordringskurset i høst.  

Hovedinnholdet i år er oppdatering som følge av lov/forskriftsendringer og ny viktig innfordringsrettspraksis. Det er ellers særlig fokus på helt sentrale innfordringstemaer som motregning utlegg i tredjeparters formuesgoder og spesielt skatteoppkreverens anvendelse av utleggstrekk.

Merk at automatiserte løsninger ikke tilsidesetter behovet for inngående kunnskap om regelverk og rettsanvendelse. Det er som tidligere år utarbeidet et fyldig kurskompendium.

Kursansvarlig er undertegnede på bakgrunn av mer enn 37-års arbeid med skatteinnfordring. Nevnes skal forfatter av bl.a. Innfordringswebben, Håndbok i innfordring, Kommentarut-gavene til skattebetalingsloven i 1988 og 2003, kommentarer til tidligere og ny skattebe-talingslov i Gyldendal Norsk Lovkommentar og Gyldendal Rettsdata (fra 2008), samt fast prosessfullmektig for staten i innkrevingssaker for skatteoppkreverne og skattekontorene.

Kurssted/påmelding etc.

Kursted:        Scandic Hotel Ringsaker, Furnes  den 28. og  29. november 2017.

Kursavgift:    kr 3.900,- pr. person (inkluderer kurskompendium, men dekker ikke opphold).

Hotell:           kr 1.990,- for enkeltrom «full pakke» (1 natt + frokost + 2 lunsj + 3 retters middag).                                                            

Ikke boende: kr   520,- pr. dag (dagpakke som inkl. lunsj mv.) .

Frist bindende påmelding: 13.10.2016

Kursavgift refunderes ikke, men bestilling kan overføres annen deltaker.

Kursavgift refunderes ikke, men bestilling kan overføres annen deltaker. Overnatting og dagpakke gjøres opp direkte med hotellet. Kursavgiften faktureres fra advokat Grønnerud.

  Program Meld på